Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu

W dniu 22 marca 2019r. w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt: „Woda i energia gwarancją bezpieczeństwa dla przyszłych pokoleń”. Konferencja została zorganizowana pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Radomia w nawiązaniu do tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992r. Celem spotkania było przypomnienie zabranym, że wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej oraz kształtowanie świadomości społecznej na temat odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wody pitnej w Polsce i na świecie.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Poseł na Sejm Mirosław Maliszewski, dr hab. Zbigniew Popek, prof. SGGW w Warszawie, dr hab. Michał Domagała, prof. KUL, Radny Sejmiku Wojewódzkiego dr inż. Tomasz Śmietanka.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego było reprezentowane przez klasę Ia, która przybyła pod opieką pań: Alicji Wieczorek, Marioli Worobiec oraz Karoliny Węsek.

Młodzież naszego liceum zaprezentowała trzy interesujące filmy obrazujące środowisko wodne Puszczy Kozienickiej i powody dla których powinniśmy oszczędzać wodę oraz energię. Projekt został wykonany pod opieką merytoryczną pani mgr Alicji Wieczorek, która również omówiła program edukacji ekologicznej w szkole średniej. Młodzież prezentująca swoje prace otrzymała certyfikaty uczestnictwa  oraz drobne upominki od WSH w Radomiu.

Czynny udział w konferencji brała również p. Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek, która przedstawiła wyniki ankiety - Świadomość społeczna na temat stanu zasobów wody pitnej oraz energii elektrycznej.

Konferencję podsumował i wszystkim podziękował za udział i przybycie dziekan  Studiów Strategicznych i Technicznych, dr Adam Ziółkowski.