Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza




   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące


oferta-liceum

 

Klasa IA – oferta dla przyszłych lekarzy, stomatologów, weterynarzy, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, dietetyków, kosmetologów oraz innych z zakresu opieki medycznej.

Klasa IB - propozycja dla zainteresowanych studiami na politechnice, SGH, SGGW, uczelniach ekonomicznych i technicznych, na kierunkach: informatyka, architektura, budownictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, itp.

Klasa IC – oferta obejmuje 10 godzin/tyg. zajęć sportowych, w tym 7 godzin pływania zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Polski Związek Sportowy, dla kandydatów AWF, SGH, turystykę i rekreację, europeistykę, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, lingwistykę itp.

Klasa ID - oferta dla uczniów zainteresowanych studiami na kierunkach: prawo, dziennikarstwo, politologia, filozofia, socjologia, teatrologia, filmoznawstwo, psychologia, pedagogika, itp.