Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Szkoła Nadziei

Lumen Caritas znaczy Światło Miłości. Taką nazwę przybrało Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom z Wrocławia. Jest to organizacja pozarządowa, założona przez młodych ludzi, którzy nie są obojętni na niedolę drugiego człowieka. Działalność Stowarzyszenia obejmuje cały świat i skupia się na pomocy ludziom, którzy powierzeni są trosce polskich misjonarzy Oblatów.
W roku szkolnym 2010/2011 Stowarzyszenie Lumen Caritasis ogłosiło konkurs połączony z kampanią społeczną pod hasłem „Budujemy szkoły nadziei”. Misją tego przedsięwzięcia jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy ludzi żyjących w Afryce. Celem I edycji konkursu jest pozyskiwanie środków na budowę szkół, studni oraz dożywanie dzieci na Madagaskarze.
Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach przystąpiła do udziału w tej kampanii. Opracowany został program działań, w którego realizację włączyła się zarówno młodzież jak i nauczyciele. Tematyka Madagaskaru towarzyszyła wielu imprezom odbywającym się w szkolę.
14 lutego 2011 roku zostały ogłoszone wyniki I Edycji Konkursu. Nasze liceum znalazło się wśród 10 zwycięskich szkół, otrzymując tytuł "Szkoły Nadziei".