Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.


Track info:
Las Palmas - Scandinavianz
Music promoted by “FM - Free Music”
Video Link: https://bit.ly/407gJnz
Download: http://bit.ly/3T4yL7u
Music provided by Scandinavianz: Las Palmas - Scandinavianz
Author Download/Stream: http://bit.ly/42gSlBY

Z ŻYCIA SZKOŁY

Spotkanie z Bohaterami Powstania Warszawskiego


20 września miało miejsce niezwykłe spotkanie uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach z uczestnikami - Bohaterami Powstania Warszawskiego, które odbyło się w Placówce Socjalizacyjnej PANDA w Kozienicach w ramach współpracy Placówki z warszawską Fundacją „Niezawodni”.

Czytaj więcej...

Lubelski Festiwal Nauki wpisał się już na stałe w kalendarz imprez I LO w Kozienicach

Od kilku lat bierzemy udział w warsztatach, wykładach, pokazach z chemii i fizyki organizowanych w ramach tego największego naukowego święta. Dzięki takim wyjazdom młodzież ma możliwość przyjrzenia się pracy naukowej. Rozbudzają one ciekawość świata, są szansą zdobycia nowych wiadomości i umiejętności, które procentują później w szkole.

Czytaj więcej...

30. edycja Akcji „Sprzątanie świata"


Akcja ta odbywa się co roku we wrześniu, a organizatorem jest fundacja „Nasza Ziemia".
Celem "Sprzątania świata" jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.
 

Czytaj więcej...

Wycieczka do Włoch 2023

W drugim tygodniu września grupa uczniów z I LO pojechała na wycieczkę szkolną do malowniczych, ciepłych i pełnych zabytków Włoch.

Czytaj więcej...

"Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia"


W dniach 6, 13 i 14. 09.2023 r. klasy 2c, 1c oraz 3c Liceum Ogólnokształcącego, odwiedziły wystawę „Poznaj Grzyby – Unikniesz Zatrucia” zorganizowaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach oraz Nadleśnictwo Kozienice.

Czytaj więcej...