Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Porozumienie patronackie - WSH

W czerwcu 2013r. pomiędzy Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu, a I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach zawarto porozumienie patronackie, które ma na celu wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych, kształcenie młodzieży oraz promocję nauki.
Podpisanie porozumienia miało miejsce w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Obecni na tym jakże ważnym wydarzeniu przedstawiciele Szkoły Wyższej – doc. dr Elżbieta Kielska, Dyrektorzy Szkół podpisujących porozumienie – Ewa Malec, a także Starosta Powiatu Kozienickiego – Janusz Stąpór, zadeklarowali współpracę przy organizowaniu konkursów, prowadzeniu doradztwa naukowego i metodycznego dla nauczycieli, umożliwienie młodzieży uczestniczenia w interesujących zajęciach w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz prowadzenia przez wykładowców tejże szkoły zajęć i lekcji w liceach patronackich.
Rozpoczęta współpraca ma służyć zarówno uczniom jak i nauczycielom obu stron. Wspólnie realizowane projekty pozwolą na zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracowników Wyższej Szkoły Handlowej i pedagogów z liceów. Obopólne podejmowanie działań patronackich instytucji posłuży rozwojowi, zarówno lokalnej społeczności, jak i całego regionu.