Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

Porozumienie patronackie - WSH

W czerwcu 2013r. pomiędzy Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu, a I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach zawarto porozumienie patronackie, które ma na celu wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych, kształcenie młodzieży oraz promocję nauki.
Podpisanie porozumienia miało miejsce w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Obecni na tym jakże ważnym wydarzeniu przedstawiciele Szkoły Wyższej – doc. dr Elżbieta Kielska, Dyrektorzy Szkół podpisujących porozumienie – Ewa Malec, a także Starosta Powiatu Kozienickiego – Janusz Stąpór, zadeklarowali współpracę przy organizowaniu konkursów, prowadzeniu doradztwa naukowego i metodycznego dla nauczycieli, umożliwienie młodzieży uczestniczenia w interesujących zajęciach w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz prowadzenia przez wykładowców tejże szkoły zajęć i lekcji w liceach patronackich.
Rozpoczęta współpraca ma służyć zarówno uczniom jak i nauczycielom obu stron. Wspólnie realizowane projekty pozwolą na zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracowników Wyższej Szkoły Handlowej i pedagogów z liceów. Obopólne podejmowanie działań patronackich instytucji posłuży rozwojowi, zarówno lokalnej społeczności, jak i całego regionu.