Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Liceum Roku 2015

Nasza szkoła po raz kolejny została nagrodzona w Ogólnopolskim Programie Placówka Oświatowa Roku zorganizowanym przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej. Tym razem zostaliśmy odznaczeni platynowym godłem Liceum Roku 2015, które  jest najwyższym wyróżnieniem konkursowym.

W procesie certyfikacji oceniano, między innymi, doświadczenie i kompetencje kadry dydaktycznej, prestiż placówki, dynamikę jej rozwoju, a także atrakcyjną infrastrukturę i wyposażenie sprzyjające nauce i opiece. 

Wręczenie wyróżnienia odbyło się w październiku 2015r.

Liceum w poprzednich latach było laureatem brązowego, srebrnego i złotego godła Liceum Roku.