Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

Rzecznik Praw Ucznia
w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Czarnieckiego w KozienicachBeata Smykiewicz-Różycka

Godziny pracy:

 codziennie w sali nr 16 na długiej przerwie


 1. Funkcję Rzecznika Praw Ucznia może pełnić nauczyciel, psycholog lub pedagog pracujący w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, cieszący się zaufaniem wśród uczniów i ich szacunkiem.
 2. Wybór Rzecznika Praw Ucznia dokonywany jest spośród nauczycieli, pedagogów lub psychologów czynnych zawodowo w okresie wyborów.
 3. Rzecznik Praw Ucznia powoływany jest w drodze wyborów tajnych, powszechnych i bezpośrednich.
 4. Uprawnieni do głosowania są wyłącznie uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
 5. Objęcie funkcji Rzecznika Praw Ucznia odbywa się za zgodą wybranego nauczyciela, pedagoga lub psychologa.
 6. Rzecznik Praw Ucznia winien:
 • dbać o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły, WSO i innych dokumentach szkoły
 • stać na straży praw i godności ucznia
 • reagować na wszelkie sygnały łamania praw uczniowskich
 • egzekwować wypełnianie obowiązków przez uczniów
 • ściśle współpracować z uczniami, nauczycielami, rodzicami, dyrekcją, pedagogiem oraz psychologiem
 • w sprawach wymagających jego interwencji - obiektywnie oceniać sytuację oraz zająć stanowisko zgodne z jego wiedzą i najlepszą intencją
 • pełnić dyżury w ściśle określonych dniach i godzinach
 • zachowywać dyskrecję

      7. Kadencja RPU trwa 24 miesiące od dnia objęcia urzędu.