Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

Liceum Roku 2013

O ten zaszczytny tytuł mogą ubiegać się szkoły, wykazujące się wysokim poziomem nauczania, otwartością na wdrażanie nowoczesnych technik edukacyjnych, indywidualnym podejściem do ucznia, dobrą bazą dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która  oferuje swoim wychowankom bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Uzyskane wyróżnienie jest wynikiem wzorowej pracy z uczniami, którzy mogą poszerzać  wiedzę i realizować swoje  pasje dzięki stworzonym przez szkołę prawidłowym warunkom pracy. To także wyraz uznania dla kadry pedagogicznej i wszystkich pracowników szkoły, którzy wspólnie tworzą życzliwy klimat zaangażowania w codzienne obowiązki, a wysiłek w pracy z młodzieżą, cierpliwość i wyrozumiałość pozwalają osiągać wysokie noty w konkursach przedmiotowych, sportowych oraz działaniach na polu obywatelskim.

Przyznanie certyfikatu po raz kolejny, tym razem Srebrnego Godła, jest potwierdzeniem, że oferowane przez naszą placówkę działania edukacyjne spełniają wymogi  produktu najwyższej jakości oraz zasługują na uznanie środowiska branżowego.