Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

BIBLIOTEKA

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:00

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 

 • Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
 • Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.

 • W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza , nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
 • Uczniowie mogą wypożyczyć 3 książki na 2 tygodnie, większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem.
 • Uczniom, którzy nie oddają książek w terminie ogranicza się liczbę książek do 1 egzemplarza.
 • Po upływie terminu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się po prolongatę, należy to uzgodnić z bibliotekarzem
 • Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
 • W razie zagubienia książki należy fakt ten zgłosić bibliotekarzowi i uzgodnić jaką książkę zakupić w zamian.
 • Korzystający z czytelni zapisują swoje imię i nazwisko w zeszycie odwiedzin czytelni.
 • Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.
 • Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 

 • Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet
 • Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 • Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) lub do gier i zabaw.
 • Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 • Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 • U dyżurnego bibliotekarza można dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego osobiście. Pierwszeństwo mają nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
 • Jeżeli czytelnik opuści stanowisko na dłużej niż 15 minut bez zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
 • Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.
 • Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie, torby, teczki itp. należy zostawiać w szatni. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, dyżurny bibliotekarz administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.