Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

BIBLIOTEKA

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:00

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 

 • Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
 • Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.

 • W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza , nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
 • Uczniowie mogą wypożyczyć 3 książki na 2 tygodnie, większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem.
 • Uczniom, którzy nie oddają książek w terminie ogranicza się liczbę książek do 1 egzemplarza.
 • Po upływie terminu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się po prolongatę, należy to uzgodnić z bibliotekarzem
 • Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
 • W razie zagubienia książki należy fakt ten zgłosić bibliotekarzowi i uzgodnić jaką książkę zakupić w zamian.
 • Korzystający z czytelni zapisują swoje imię i nazwisko w zeszycie odwiedzin czytelni.
 • Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.
 • Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 

 • Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet
 • Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 • Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) lub do gier i zabaw.
 • Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 • Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 • U dyżurnego bibliotekarza można dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego osobiście. Pierwszeństwo mają nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
 • Jeżeli czytelnik opuści stanowisko na dłużej niż 15 minut bez zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
 • Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.
 • Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie, torby, teczki itp. należy zostawiać w szatni. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, dyżurny bibliotekarz administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.