Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

PATRON - STEFAN CZARNIECKI

Urodził się w 1599r. w Czarncy, oddalonej 5 km od Włoszczowej w Ziemi Kieleckiej, 30 km na zachód od Częstochowy. Ojciec Krzysztof starosta żywiecki, matka Krystyna z d. Rzeszowska. W rodzinie niezbyt zamożnej było dziesięciu synów. Stefan ,jako szósty, z trzema braćmi rozpoczął karierę wojskową w oddziałach Lisowczyków od 1621r.

W latach 1626 - 1629 brał udział w kampanii szwedzkiej, od 1629 do 1632 służył w wojsku cesarza Niemiec. Po powrocie do kraju uczestniczył w wyprawie smoleńskiej w randze porucznika. W 1638 był rotmistrzem husarii.

Bił się przeciw Kozakom i Tatarom. w latach 1648 - 1654 walczył przeciw powstaniu na Ukrainie. Podczas wojny ze Szwedami w 1655 został mianowany kasztelanem kijowskim. Jako regimentarz objął w 1656 przywództwo w kampanii przeciw Szwedom. Za zasługi położone w wojnie polsko szwedzkiej otrzymał w 1657 województwo ruskie.

W 1664 został mianowany wojewodą kijowskim. Tuż przed śmiercią, 2 lutego 1665r., otrzymał o wiele spóźniony tytuł hetmana polnego koronnego. Miał opinię wyjątkowego dowódcy stosującego w potrzebie wojnę partyzancką, zwaną też ,,szarpaną''. Był kilka razy ciężko ranny. Najdotkliwiej w bitwie pod Monasterzyskami w podniebienie od samopału kozackiego.

Zmarł 16.02.1665 w Sokołówce trapiony uciążliwą febrą. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Warszawie z udziałem pary królewskiej, rodziny i przyjaciół. Zwłoki przewieziono i pochowano w kościele w Czarncy.

Czy wiesz, że...

Pościg Stefana Czarnieckiego na Pomorze i do Danii za uciekającymi Szwedami, zwłaszcza jego przeprawa wpław z wojskiem na duńską wyspę Alsen, przeszedł do legendy upamiętniony w polskim hymnie narodowym - "Mazurku Dąbrowskiego" - słowami:

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze
Dla Ojczyzny ratowania
Rzucim się przez morze.

Józef Wybicki napisał "Mazurka Dąbrowskiego" we Włoszech w roku 1797, gdzie wraz ze swoim przyjacielem, Henrykiem Dąbrowskim, tworzył u boku Napoleona Legiony Polskie, które walczyć miały o niepodległość naszego, znajdującego się pod zaborami kraju.SZTANDAR SZKOŁY

Sztandar I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach został poddany renowacji w związku z obchodami 100 - lecia szkoły w 2018r.