Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

Mamy Prawa

I Liceum Ogólnokształcące respektuje prawa uczniów i nauczycieli, co poświadcza certyfikat przyznany przez Kapitułę Programu Fundacji Mamy Prawa, prowadzącą szeroko pojętą działalność edukacyjną społeczeństwa w zakresie upowszechniania prawa. Ogólnopolski Program Upowszechniania Praw Ucznia i Nauczyciela zajmuje się wspieraniem działalności oświatowej w zakresie upowszechniania i ochrony przestrzegania praw uczniów oraz nauczycieli.
Jako odpowiedzialna szkoła jesteśmy świadomi, iż "poszanowanie praw drugiego człowieka jest kluczowe, jeśli chcemy, aby szkoła była przyjazna dla wszystkich".