Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Szkoła Dialogu

11 stycznia 2012r. w Warszawie odbyła się Gala Szkoły Dialogu, programu edukacyjnego przygotowanego i realizowanego przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami. Jego celem jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Na uroczystości nie zabrakło młodzieży z I LO w Kozienicach.
W ramach programu nasi uczniowie pod kierunkiem trenerów Forum - Olgi Głowackiej i Małgorzaty Nowickiej poznawali żydowską przeszłość naszej miejscowości. Zapoznali się z najważniejszymi zagadnieniami kultury i tradycji żydowskiej oraz odbyli wycieczkę szlakiem żydowskich zabytków miasta. Trasa wycieczki została opracowana pod kierunkiem nauczycielki historii Małgorzaty Kuśmierczyk-Balcerek. Gala, na którą zaproszono młodzież z naszej szkoły, była zwieńczeniem prac nad projektem, a jednocześnie nagrodą, gdyż otrzymaliśmy zaszczytny tytuł "Szkoły Dialogu".
Ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Ner, dziękując uczniom, powiedział: "Wy jesteście awangardą. Wy możecie zmieniać przyszłość. Nie mam słów, by wyrazić, jak bardzo ważna jest wasza praca."