Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

PRZEWODNICZĄCA

 • Anastazja Żurek

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

 • Wiktoria Śmietanka

SEKRETARZ

 • Julia Mirka

SEKCJA ARTYSTYCZNA:

 • Maja Hernik (II B)
 • Dominika Siedlecka (III pB)
 • Natalia Pietrzyk (II B)
 • Wiktoria Śmietanka (II B)
 • Wiktoria Moniak (II B)

SEKCJA INFORMATYCZNO-TECHNICZNA:

 • Zuzanna Zawadzka (II B)
 • Aleksander Kusio (II A)
 • Grzegorz Krawczyk (III pA)
 • Patryk Rakoczy (III gB)
 • Damian Deryngowski (II A)
 • Miłosz Bancerz (III pA)
                 SEKCJA DS. ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH:
 • Łukasz Wójtowicz (III pB)
 • Oliwia Karaś (II B)
 • Milena Caban (III pB)
 • Olga Matysiak (II B)
 • Grzegorz Krawczyk (III pA)
 • Maja Wachnicka (III pA)

SZCZĘŚLIWE NUMERKI:

 • Maja Wachnicka (III pA)
 • Paulina Kobiela (III pA)
 • Julia Marszałek (III pA)
 • Weronika Gabler (I C)
 • Martyna Kędzierska (I C)

OPIEKUNOWIE:

 • Justyna Kwaśnik
 • Monika Lis


 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 1. Organizacja kiermaszu używanych podręczników,
 2. Sporządzenie harmonogramu zdjęć klasowych, rozprowadzenie zdjęć wśród uczniów,
 3. Współorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów SanLOremo,
 4. Przystąpienie do projektu „XXII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”,
 5. Współorganizowanie uroczystości pożegnalnej uczniów klas III,
 6. Wspieranie finansowe i rzeczowe potrzebujących (domów dziecka, osób chorych, ofiar wypadków),
 7. Dokumentowanie imprez szkolnych,
 8. Promowanie szkoły,
 9. Udział w konkursach ogłaszanych przez organizacje pozarządowe,
 10. Współtworzenie szkolnej strony internetowej,
 11. Reagowanie na wszelkie sugestie społeczności szkolnej :)


KOMPETENCJE:

 

 • Samorządu Klasowego:
 1. reprezentuje klasę na zewnątrz,
 2. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),
 3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
 4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
 • Rady Samorządu Uczniowskiego, złożonej z Przewodniczących Samorządów Klasowych:
 1. uchwala Regulamin SU,
 2. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
 3. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
 4. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
 5. opiniuje wybór opiekuna SU.
 • Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
 1. wykonuje uchwały Rady SU,
 2. dokonuje wyboru opiekuna SU,
 3. czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
 4. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
 5. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
 6. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,
 7. wydaje gazetkę szkolną.
 • Przewodniczącego Szkoły:
 1. kieruje pracą Zarządu Samorządu uczniowskiego,
 2. reprezentuje Zarząd przed organami szkoły,
 3. reprezentuje szkołę na uroczystościach i imprezach pozaszkolnych,
 4. zwołuje posiedzenia Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego,
 5. odpowiada za realizację uchwał SU. 

Powyższe informacje pochodzą ze STATUTU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W KOZIENICACH
 (punkt IV paragraf  § 16)