Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

Patronat Politechniki Warszawskiej

16 kwietnia 2013r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Czarnieckiego w Kozienicach podpisano porozumienie o sprawowaniu patronatu z Politechniką Warszawską. W murach naszego liceum zagościli przedstawiciele uczelni – prorektor do spraw studenckich Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek oraz prorektor do spraw rozwoju prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, a także zaproszeni goście: Starosta Powiatu Kozienickiego – Janusz Stąpór, wicestarosta – Józef Małaśnicki, zastępca Burmistrza Gminy Kozienice – Małgorzata Bebelska, przewodniczący Rady Miejskiej  - Mariusz Prawda, Krzysztof Zborowski, który był gospodarzem pierwszego spotkania z przedstawicielami Politechniki Warszawskiej w siedzibie ENEA Wytwarzanie oraz dyrektorzy gimnazjów kozienickich – Andrzej Boryczka oraz Tomasz Trela. W uroczystości uczestniczyło grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie prezentujący poszczególne klasy.

Zaproszonych gości powitała dyrektor Ewa Malec, która przedstawiła historię placówki od momentu powstania do chwili obecnej.

Politechnika Warszawska  to uczelnia oferująca przyszłym studentom szerokie możliwości rozwoju na wielu kierunkach, dlatego tym większą satysfakcję sprawia fakt, ze to właśnie nasze „liceum z tradycjami” wybrały władze uczelni z zamiarem wspierania edukacyjnego naszych wychowanków. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek podkreślił, że wyposażenie i baza edukacyjna liceum z pewnością otworzy doskonałą drogę rozwoju naukowego dla uczniów tej szkoły w przyszłości.

Po obejrzeniu przygotowanej przez uczniów, pod kierunkiem pana Marcina Kusiaka, prezentacji multimedialnej o działalności liceum, nastąpił uroczysty akt podpisania porozumienia przez panią dyrektor Ewę Malec oraz pana rektora Władysława Wieczorka. Na zakończenie zaproszeni goście zwiedzili szkołę i spotkali się z gronem pedagogicznym oraz pracownikami  administracji.

Jesteśmy przekonani, że podpisane porozumienie  przyniesie korzyści obu stronom – nasi absolwenci chętniej będą podejmowali studia na warszawskiej uczelni, a uczniowie zyskają możliwość fachowego wsparcia w rozwijaniu umiejętności i zdobywaniu wiedzy na kierunkach, które zapewnią im dobre wykształcenie i ciekawy zawód w przyszłości.Otwarte wykłady na Politechnice Warszawskiej dla uczniów I liceum 

   W dniu 18.03.14 pięćdziesięcioosobowa grupa uczniów z I L O pod opieką p. Joanny Piwońskiej, Marzanny Chołuj i Joanny Molendy gościła na Politechnice Warszawskiej, w ramach współpracy patronackiej uczelni z naszym liceum. W pierwszej części spotkania młodzież wzięła udział w interaktywnej wystawie zatytułowanej "Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu", zorganizowanej na Wydziale Fizyki PW. Na ponad 20 interaktywnych stanowiskach przygotowanych przez studentów PW przeprowadzane były eksperymenty, które pozwoliły zdobyć informacje o dokonaniach prof. Jana Czochralskiego, jego sposobie otrzymywania kryształów oraz ich właściwościach. Jednym z elementów wystawy był wyeksponowany monokryształ krzemu o robiących wrażenie wymiarach. Wystawa przybliżyła nam również światowe osiągnięcia polskich naukowców w dziedzinie technologii materiałowej, począwszy od półprzewodników, wykorzystywanych w detektorach podczerwieni urządzeń wędrujących po Marsie, poprzez monokryształ GaN- podstawę "niebieskiej optoelektroniki", a na grafenie skończywszy. Mieliśmy przy tym okazję podzielić się swoimi wrażeniami w rozmowie z dziekanem Wydziału Fizyki prof. dr hab. inż. Mirosławem Karpierzem, a także uściślić formy dalszej współpracy, by jak najpełniej skorzystać z możliwości jaką daje baza naukowa Politechniki. Stąd wśród propozycji znalazły się możliwości uczestnictwa w wykładach oraz ćwiczeniach laboratoryjnych z zakresu fizyki, matematyki, informatyki i chemii w formule typowej dla dydaktyki szkoły wyższej.
   Ważnym punktem spotkania była rozmowa z prodziekanem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW dr inż. Krzysztofem Brysiem, który w ciekawej formie zapoznał uczniów ze specyfiką studiów na tym wydziale, wymogami i perspektywami jakie daje ich ukończenie. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wykładzie dotyczącym logiki i teorii mnogości oraz stereometrii. Ponadto zostali zachęceni do udziału w konkursach organizowanych przez wydział oraz zajęciach MiNI Akademii Matematyki.   W dniach 03.12.12 oraz 10.12.2012, podobnie jak rok temu, sześcioosobowa grupa uczniów naszej szkoły pod opieką p. Marzanny Chołuj brała udział w Warsztatach Holografii  na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.  Te elitarne zajęcia prowadzone były przez doktorantów Laboratorium Informatyki Optycznej pod patronatem dr hab. Macieja Sypka.
   Pierwszego dnia uczniowie wykonywali hologram tzw. cienki Fresnela, który można odtwarzać tylko w świetle koherentnym. W trakcie pracy w laboratorium byli podzieleni na dwuosobowe zespoły. Z każdym zespołem współpracował jeden doktorant, który nadzorował pracę i w razie potrzeby udzielał wskazówek.
   W kolejnym dniu uczestnicy poznali i zastosowali metodę zapisu hologramu objętościowego nazywanego również grubym. Najciekawszym i najefektywniejszym sposobem wykonania tego typu hologramu było zapisanie go z wykorzystaniem hologramu Fresnela, szczególną zaś jego cechą  jest fakt, że można go odtworzyć w świetle białym. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat Szkoły Holografii.
   W trakcie zajęć uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda profesjonalna ciemnia laboratorium optycznego oraz poszerzyć swoją wiedzę z optyki i holografii. Samodzielnie wykonane  hologramy stanowią pamiątkę przygody z holografią oraz posłużą jako pomoc naukowa w szkolnej pracowni. Warsztaty były niezwykłą okazją do spotkania z ciekawymi ludźmi, pasjonatami fizyki oraz zebrania informacji o specyfice studiów technicznych.