Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

Certyfikat IT Szkoła 2016

   I Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2015/2016 po raz czwarty przystąpiło do Projektu IT Szkoła. Certyfikacje Programu IT Szkoła są realizowane w trybie auto certyfikacji lub certyfikacji autoryzowanej przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Udział w kursach, wykładach i akademickich kołach naukowych jest otwarty dla uczestników Programu przez cały rok akademicki tj. od października do sierpnia. Udział w konkursach jest otwarty w określonych regulaminem każdego konkursu terminach. Na początku każdego roku akademickiego na stronach Programu jest publikowany szczegółowy harmonogram kursów, wykładów i działań na dany rok.

   Projekt obejmuje kursy, wykłady, konkursy oraz inne działania opracowywane i aktualizowane w oparciu o prognozy, raporty i badania przygotowywane i prowadzone przez czołowe międzynarodowe i polskie ośrodki informacyjno-badawcze w zakresie tworzenia i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  Uczniowie naszej szkoły w tym roku szkolnym również wykazali się wysokim poziomem w dziedzinie nauk informatycznych, zajmując wysokie lokaty w Projekcie. Szkoła dzięki temu uzyskała Certyfikat IT Szkoły 2016.