Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

Akademia pod hasłem "TERRA FELIX"

W tym roku obchodzimy 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zbiega się ona z 20. rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz obchodzonym 2 maja od 20. lat Dniem Flagi Polskiej.

Z tych okazji w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbyła się we wtorek, 30 kwietnia br. uroczysta akademia pod hasłem „TERRA FELIX”.
Przyświecała jej idea wyrażona w słowach: ”W waśni zguba, siła w zgodzie”. Uczniowie z klas pierwszych i drugich wystawili dramę, składającą się z pieśni i dialogów, w których poruszyli kwestie doniosłości Konstytucji 3 Maja i patriotyzmu oraz zagadnienia naszych wad i zalet jako narodu. Akademię uzupełnił taniec z flagami Polski i Unii Europejskiej. Wymowny występ uczennic wzruszył i zachwycił publiczność. Na zakończenie obchodów głos zabrała dyrektor Ewa Malec dziękując młodzieży za wysiłek włożony w uświetnienie dwóch rocznic i Dnia Flagi oraz koordynatorce przedsięwzięcia Małgorzacie Kuśmierczyk-Balcerek. Podziękowania odebrała również nauczycielka Paulina Kłos za pomoc w przygotowaniu układów choreograficznych tańca.

Autor: Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek