Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

Wyjątkowe warsztaty z wyjątkowymi ludźmi


Dnia 28 lutego 2024 roku, uczniowie zieLOnego brali udział w niezwykłych warsztatach zorganizowanych w ramach programu „Złote Szkoły NBP”.
Wydarzenie to odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi, stanowiąc jedno z trzech zadań IV edycji konkursu.
Program „Złote Szkoły NBP” to ogólnopolska inicjatywa edukacyjna, której celem jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i pewnego poruszania się w świecie finansów. Warsztaty skupiły się na historii polskiego złotego, wartości pieniądza oraz jego roli w życiu jednostki, a także przybliżyły istotę powiedzenia „Czas to pieniądz”.
Spotkanie składało się z dwóch etapów. W części teoretycznej, Zespół Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, złożony z dziewięciu uczniów, wprowadził uczestników w tematykę związaną z historią pieniądza i środków płatniczych. Szczególny nacisk położono na funkcję emisyjną Narodowego Banku Polskiego (NBP), prezentując proces produkcji i emisji pieniądza, rozmawiając o banku, lokatach i kredytach. Podczas prezentacji szczegółowo omówiono zabezpieczenia polskich banknotów obiegowych, podkreślając ich rolę w zapobieganiu fałszerstwom, a także przedstawiono konsekwencje fałszowania i posługiwania się sfałszowanymi znakami pieniężnymi.
Część praktyczna warsztatów obejmowała samodzielne tworzenie własnoręcznych banknotów, map myśli oraz wypełnianie kart pracy, które pozwoliły uczestnikom przetestować zdobytą wiedzę. Kulminacyjnym momentem było nauczenie się i wspólne wykonanie piosenki pt. „Historia złotego”, autorstwa uczennicy klasy 2a, Aleksandry Baryłki.
Warto zaznaczyć, że wszelkie narzędzia edukacyjne używane podczas zajęć zostały przygotowane przez uczniów, co dodatkowo podkreśliło ich zaangażowanie i kreatywność. Warsztaty „Co wiemy o polskim złotym…?” okazały się nie tylko źródłem cennej wiedzy finansowej, ale również wyrazem innowacyjności i zaangażowania młodych ludzi.
Opiekunem merytorycznym warsztatów był Filip Chrapek, natomiast opiekunami drużyny były nauczycielki Joanna Piwońska, Edyta Tarczyńska, Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek.