Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

30. edycja Akcji „Sprzątanie świata"


Akcja ta odbywa się co roku we wrześniu, a organizatorem jest fundacja „Nasza Ziemia".
Celem "Sprzątania świata" jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.
 
Tematem tegorocznej akcji jest hasło "Sprzątanie Świata łączy ludzi". W tym roku również uczniowie klas pierwszych I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach wraz z wychowawcami postanowili aktywnie przyłączyć się do programu i posprzątać chociaż niewielki teren naszego miasta. Przedstawiciele klasy Ie: Wanessa Bachanek, Amelia Bernaciki Franciszek Rozmarynowski przygotowali prelekcje na temat ochrony środowiska. Dziękujemy Gminie Kozienice i Kozienickiej Gospodarce Komunalnej za pomoc w zorganizowaniu akcji, a w szczególności panu kierownikowi, Ernestowi Wąsikowi.
Każdy z nas może w codziennym swoim funkcjonowaniu trochę ulżyć środowisku. Pamiętajmy też, że takich "nas" w samej Polsce jest blisko 37.000.000 - i te niewielkie zmiany spowodują wielkie pozytywne konsekwencje!