Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

„Płynie w nas pozytywna ENERGIA”

W związku z rozszerzającym się zjawiskiem bezdomności zwierząt, a także przepełnieniem schronisk oraz tzw. miejsc tymczasowego przebywania bezdomnych zwierząt, społeczność naszego liceum wyszła naprzeciw temu problemowi. W ten sposób powstał projekt społeczny skierowany do placówek oświatowych, a także do instytucji publicznych z terenu Powiatu Kozienickiego.

Zadaniem każdej placówki było wykonanie tradycyjnego łańcucha choinkowego. W zamian za to partner projektu ufundował karmę dla zwierząt przebywających w miejscach ich tymczasowego pobytu. Imponująca ilość łańcucha skłoniła organizatorów do realizowania kolejnego pomysłu. W porozumieniu z przedstawicielami szpitali i oddziałów dziecięcych w Kozienicach, Radomiu, a także w Centrum Zdrowia w Międzylesiu część łańcuchów zostanie tam przekazana. Będą one dekorować świetlice, pokoje oraz miejsca pobytu dzieci podczas niekiedy bardzo długiego procesu leczenia. Nasze ozdoby wniosą chociaż odrobinę koloru w ich szarą rzeczywistość. 

Dodatkowymi działaniami było przygotowanie i przekazanie placówkom oświatowym materiałów edukacyjnych dla najmłodszych dzieci na temat korzyści płynących z adopcji zwierząt oraz dobrych i złych zachowań wobec czworonogów. Częścią projektu był także konkurs skierowany dla najmłodszych pt. „Ja i mój Pupil”. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną ukazującą ukochanego bądź wymarzonego pupila. Napłynęło 59 prac, z czego komisja konkursowa wyłoniła trzy pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia.

Zaangażowanie 30 placówek, które połączyły siły sprawiło, iż oprócz osiągnięcia głównego celu udało się je zintegrować we wspólnym działaniu. Mamy nadzieję iż nasze partnerstwo z Eneą Wytwarzanie będzie miało swoją kontynuację w kolejnych projektach.