Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Projekt międzynarodowy - "Bliżej Europy"

W dniach 22-24 września oraz 5-6 października 2021 r., uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, wzięli udział w spotkaniach online przeprowadzanych przez Polską Fundację im. Roberta Schumana w ramach drugiej części projektu ,,International Partnership for European Education – EU edu”.

Międzynarodowa inicjatywa jest dofinansowana przez program Erasmus+ Komisji Europejskiej i realizowana wspólnie z organizacjami partnerskimi Europahaus Marienberg z Niemiec i Pro Vobis - National Resource Center for Volunteering z Rumunii. Reprezentację naszej szkoły stanowili: Katarzyna Krupa, Maja Marszałek, Eliza Przybysz, Julia Solecka, Michał Molenda, Oskar Rakoczy, Patryk Rakoczy, Łukasz Wójtowicz. Opiekę nad grupą projektową sprawowała pani Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek.

Zajęcia odbywały się w języku angielskim, co stanowiło dla młodzieży doskonałą okazję do sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Pięciodniowy program działań dotyczył m.in.: integracji uczniów z krajów członkowskich Unii Europejskiej (Polski, Rumunii i Niemiec), poszerzeniu wiedzy młodzieży na temat krajów Starego Kontynentu i działalności Komisji Europejskiej, kreatywnej pracy
w małych międzynarodowych zespołach.

Spotkania upłynęły pod znakiem wzajemnej integracji uczestników i poznawania nowych ludzi poprzez wspólne zabawy i wykonywanie kreatywnych zadań. Uczniowie przygotowali multimedialne prace, przedstawiające ich małą ojczyznę. Wcielając się w rolę wirtualnych przewodników, „oprowadzali” po swoich miejscowościach, prezentowali swoje szkoły i miejsca, w których lubią spędzać czas wolny. Wśród prezentacji nie zabrakło informacji na temat I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach. Uczniowie z Rumunii i Niemiec usłyszeli m.in. o Festiwalu SanLOremo, czy Festynie Ekologicznym. Wykonując zadania w międzynarodowych zespołach, zdobywali wiedzę na temat kultury, sztuki, języków krajów europejskich oraz kuchni .

Czas między 24 września, a 5 października, był przeznaczony na realizację małych projektów w międzynarodowych grupach.  Ostatniego dnia, czyli 6 października uczestnicy spotkali się z przedstawicielem Komisji Europejskiej–panem Bartłomiejem Balcerzykiem, który odpowiadał na nurtujące ich pytania.

Pięć dni owocnej pracy pozwoliło uczniom na zdobycie nowych doświadczeń, poszerzenie wiedzy z zakresu działalności UE i Komisji Europejskiej, zawiązanie nowych znajomości, praktyczne zastosowanie języka angielskiego. Istotne było także kreatywne spojrzenie na kwestie dotyczące bycia obywatelem Unii Europejskiej, którym przecież jest obecnie każdy z nas!