Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Konkurs DENK

Konkurs jest zorganizowany przez Goethe-Institut Krakau w ramach projektu „DENK”.  Konkurs skierowany do młodzieży szkół, organizacji i instytucji pracujących z młodzieżą z całej Polski. Projekt przeprowadzony w roku szkolnym 2020/2021. Uczestnicy: uczennice klasy 2ga: Maria Świerczyńska, Maja Słowińska, Zuzanna Chrapek, Weronika Seroka.

Idea: 

Młodzi ludzie chcą zrozumieć. Młodzi ludzie szukają odpowiedzi. Młodzi ludzie chcą zmieniać i młodzi ludzie chcą osiągnąć coś razem. Dzięki konkursowi DENK dopuszczono młodych ludzi do głosu, aby dowiedzieć się: Co chcecie zmienić? Jak chcecie doprowadzić do zmian? Czy współpracowaliście już przy projektach, które coś zmieniły? 

Konkurs DENK realizowany był w 3 kategoriach. Uczennice brały udział w swojej kategorii wiekowej DENK 2 "Chcemy razem coś zmienić". Uczennice zrealizowały projekt, którym udowodniły, że wspólnie można coś zmienić nawet w tych trudnych czasach. Zaprezentowały swój projekt w 5-minutowym filmie wideo”W zdrowym ciele zdrowy duch”  In einem gesunden Kӧrper wohnt ein gesunder Geist - kӧrperliche Aktivität in der Corona - Pandemiezeit  

Uczennice wykazały się kreatywnością, pomysłowością, podczas realizacji odkrywały swój potencjał i rozwinęły kompetencje językowe. Ze wszystkich nadesłanych prac konkursowych jury Goethe-Institut Krakau wybrało najlepsze wg ustalonych kryteriów. Film został nagrodzony, uczennice zajęły 3 miejsce. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, a ich prace będą opublikowane na stronie Goethe-Institut 

Opiekun: Karina Szczyrek, nauczyciele współpracujący: Ewelina Buszko, Joanna Molenda