Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Europejska Integracja Młodzieży

Dnia 17 czerwca 2021 roku, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez Polską Fundację im. Roberta Schumana w ramach projektu ,,International Partnership for European Education – EU edu”. Opiekunką grupy projektowej jest pani Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek.

Międzynarodowy projekt jest dofinansowany przez program Erasmus+ Komisji Europejskiej i realizowany wspólnie z organizacjami partnerskimi Europahaus Marienberg z Niemiec i Pro Vobis - National Resource Center for Volunteering z Rumunii. Młodzież z trzech krajów członkowskich Unii Europejskiej: Niemiec, Rumunii i Polski, ma za zadanie stworzyć wspólny program działania w ramach edukacji europejskiej. Pierwsze spotkanie odbyło się w formie online i miało charakter integracyjny. Za jego przeprowadzenie i koordynację odpowiadały panie z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana: Anna Szlęk, Elżbieta Kielak i Maja Selan. Uczestnicy projektu porozumiewali się w języku angielskim, co nie stanowiło jednak przeszkody w kreatywnym rozwiązywaniu grupowych zadań i nawiązaniu przyjaznych relacji. Pierwsza część meetingu służyła poznawaniu siebie nawzajem. Organizatorzy przygotowali kilka zadań, które uczestnicy wykonywali w mniejszych grupach. Taki sposób działania dał uczniom możliwość realnego sprawdzenia swoich umiejętności językowych i zdolności współpracy. W międzynarodowych zespołach mieli za zadanie stworzyć jak najdłuższe listy słów, które w językach: polskim, niemieckim i rumuńskim brzmią tak samo lub podobnie. Okazało się, że pomimo wielu różnic, języki europejskie mają ze sobą sporo wspólnego. Inne zadanie polegało na znalezieniu w swoim otoczeniu przedmiotu, który w pewien sposób jest związany z ideą Unii Europejskiej. Uczestnicy projektu wykazali się dużą kreatywnością, nadając pozornie zwyczajnym przedmiotom, nowego znaczenia. Swoją wiedzę na temat Europy i Unii Europejskiej mogli zweryfikować poprzez udział w quizie, przeprowadzanym na platformie Kahoot. W czołowej piątce klasyfikacji konkursu znalazło się troje Polaków, a zarazem naszych uczniów. Drugie miejsce zajął Michał Molenda, czwarte - Łukasz Wójtowicz, piąte - Maja Marszałek. W celu przeprowadzenia ostatniej zabawy, uczestnicy zostali podzieleni na kilka grup, w których mieli za zadanie stworzyć kolaże, obrazujące ich własne pojmowanie Unii Europejskiej.

Wspólna praca dostarczyła grupie projektowej nie tylko dobrej zabawy, ale przede wszystkim dała doświadczenie, praktykę językową i możliwość nawiązania nowych znajomości. Po reakcjach uczniów można stwierdzić, że proces integracji przebiegł pomyślnie. Z pewnością będzie on kluczowy w kontekście drugiej części projektu. Na chwilę obecną, drugie spotkanie jest planowane na 22-26 września 2021 r. Jeśli będzie taka możliwość, to uczestnicy projektu spotkają się w Polsce, a być może spotkanie studyjne odbędzie się w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.