Formularz zgłoszeniowy 29-30.09.2018r.

Formularz zgłoszeniowy 29-30.09.2018r.

Potwierdzeniem udziału w Balu Absolwentów jest dokonanie wpłaty w terminie do 30.06.2018r.

Kwotę należy przelać na rachunek bankowy Komitetu Organizacyjnego przy RR I LO:
38 1020 4317 0000 5302 0437 2207

W opisie wpłaty prosimy umieścić: imię, nazwisko, rok ukończenia szkoły oraz dopisek „bal”.

Noclegi we własnym zakresie.