Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca Rady Rodziców: Aneta Szczypiór
Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców: Justyna Tkaczyk - Kurek

 

Klasa Ia: Iwona Gawrysiak
Klasa Ib: Aneta Kudła
Klasa Ic: Monika Wypych
Klasa IIa: Norbert Piechurski
Klasa IIb: Justyna Tkaczyk - Kurek
Klasa IIc: Aneta Szczypiór
Klasa IIIa: Monika Krawczyk
Klasa IIIb: Iwona Krakowiak
Klasa IIIc: Sławomir Grądziel