Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Klub Młodego Odkrywcy gościnnie w przedszkolu „Pod Topolą”

26 września 2018 roku młodzież z Klubu Młodego Odkrywcy wspólnie z pracownikami Enea Wytwarzanie brali udział w warsztatach kształcąco-ekologicznych pt. „Nie taki prąd straszny”. Zajęcia rozpoczęły się filmem edukacyjnym, po którym przedszkolaki z pomocą uczniów naszego liceum rozwiązywały krzyżówki i zadania związane z wcześniej wyświetlonym filmem. Całe spotkanie zakończyło się wręczeniem upominków ufundowanych przez naszych sponsorów i wspólną fotografią uczestników warsztatów.