Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Wiarygodna Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach otrzymało certyfikat Wiarygodna Szkoła 2012/2013. Certyfikat ten, przyznawany jest co roku przez Kapitułę Programu tym szkołom, które stosują odpowiednie standardy w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa. Uczestnictwo w elitarnej grupie Wiarygodnych Szkół jest możliwe dzięki sukcesom i wytężonej pracy uczniów oraz nauczycieli. Certyfikat Wiarygodna Firma w kategorii Szkoła jest szczególnym i prestiżowym wyróżnieniem Uczestnika Programu, potwierdzającym jego solidność, rzetelność i wiarygodność pod względem zapewnienia właściwego poziomu edukacyjnego, wychowawczego i bezpieczeństwa w szkole.


Z wielkim zadowoleniem informujemy, iż nasza szkoła, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego otrzymała po raz drugi certyfikat Wiarygodna Szkoła 2013/2014, a następnie po raz trzeci w roku szkolnym 2014/2015. Dzięki tak prestiżowemu osiągnięciu nasza szkoła wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji. Otrzymany certyfikat zobowiązuje jeszcze bardziej całą społeczność szkolną, do dalszej, efektywnej pracy w celu osiągnięcia pozytywnych rezultatów dydaktyczno-wychowawczych.